Klassiskmassage

Klassiskmassage

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer.

 

Med massage trycks och tänjs vävnaderna, särskilt muskler, blodkärl och hud.

 

Massagen uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation (smärtor och trötthet beror ofta på en lokal blodbrist som motverkas av massagen), sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.

 

Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling. Massage bör däremot inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elakartade tumörer, åderbråck eller blodpropp, bakteriella inflammationer eller hudåkommor.

 

Förutom den avslappnande massagen finns även en stimulerande massage som karakteriseras av att den utförs snabbt och rytmiskt.

I Sverige används massage bl.a. inom idrott och dans och som ett led i annan fysioterapeutisk behandling.