PNF-töjningar

PNF-Behandling

 

Muskeltöjnings behandling enligt PNF är ett modernt och mycket effektivt sätt att öka flexibiliteten i förkortade muskler. PNF ökar ledernas rörelseomfång och stärker muskulaturen.

 

Varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig och behandlingen kan användas i både förebyggande och behandlande syfte.

 

Förkortade muskler kan uppstå på grund av felaktig arbetsställning,ångest,vantrivsel,drag eller blåst,inaktivitet, Många idrottsmän lider av för korta muskler.

PNF-töjningar