Dry Needling

Dry Needling


”Dry needling” är en akupunktur i triggerpunkten , även kallad IMS  Intramuskulär Stimulering. Dry needling härstammar från Västerländs skolmedicin och är framtagen av läkare. Det skall inte förväxlas med akupunktur som sätts enligt kinesisk medicin och i ett speciellt mönster efter meridianer

Vid behandling utgår man primärt från smärta i muskulaturen och i triggerpunkten. Man får både en  neurologisk och biokemisk effekt vilket gör den till en effektiv behandlingsmetod för en rad muskulära besvär.

Ex på besvär som behandlas

  • Muskelsmärta
  • Huvudvärk
  • Ländryggssmärta
  • Tennis- och golfarmbåge
  • Benhinneinflammation
  • Smärta ut i armarna
  • Värk i axlar
  • Ishias 
  • Skuldersmärta

Lättare fysisk aktivitet går bra att utföra efter dry needling men hårdare träning man bör avstå från samma dag.