Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage

Vad är spädbarnsmassage?

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan.

Den ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet.

Spädbarnsmassage är en möjlighet att fördjupa och utveckla samspelet mellan föräldrar och barn.

 

Spädbarnsmassage är ingen behandling utan en stund av avslappning och välbefinnande både för den som ger och den som får massage.

Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig att vissa delar av massagen kan ha terapeutiska effekter. Det gäller särskilt magmassagen, som om den utförs regelbundet och förebyggande kan lindra vid magknip och gasbesvär.

 

Spädbarnsmassage enligt den metod jag lär ut har utarbetats av Vimala McClure från USA som också är grundare av den internationella föreningen för spädbarnsmassage (International Association of Infant Massage - IAIM).

 

Det krävs att ni är minst fem stycken i en grupp. Vi träffas 5 gånger 90 min vid varje tillfälle

 

Företaget är medlem i F.I.S ( föreningen för internationell spädbarnsmassage)