Mindfulness

Fördelar du kan uppnå med hjälp av mindfulness


Bättre sömn

Lära dig att fokusera på vad som är väsentligt

Ökat tålamod och medvetenhet

Mer kreativitet

Förbättra din förmåga att handskas med svårigheter

Öka din livskvalitet

Hjälp med att bli mer närvarande i nuet

Hjälp med att hantera stressLåt mindfulness bli en livsstil som hjälper Dig att hitta en bra balans i vårt dagliga hektiska liv. Det är ofta svårt att känna att man räcker till på alla sätt och vis. Depressioner, trötthet, daglig stress och en känsla att man misslyckas. De blir alla lätt symtom som visar oss att våra liv är i obalans. När dessa uppstår bör vi se det som signaler från kroppen att vi måste sakta ner, att vi tar en stund till att se över våra liv och ger oss själva möjlighet till förändring.


Det kräver träning att leva i nuet, låta det förflutna vara passerat och att låta framtiden komma. Med hjälp av regelbunden träning i mindfulness blir vi bättre rustade att möta utmaningar samt hantera vår vardagliga stress. Mindfulness innebär att man är närvarandre här och nu. Mindfulness har på svenska översatts till medveten närvaro just av denna anledning. Det låter kanske enkelt att leva här och nu, men sanningen är att det kräver träning. Både vetenskap samt erfarenheter i området mindfulnessmeditation har kunnat bevisa att personer som regelbundet tränar meditationsövningar har lättare för att hantera stress och andra utmaningar. Mindfulnessmeditation grundar i zenbuddismen och har praktiserats i tusentals år.


I Sverige är några av de vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning psykisk ohälsa och smärttillstånd. Dessa är båda ofta kopplade till stress. Mindfulness kan därför fungera utmärkt som komplement till läkemedel och psykoterapi för ett brett spektrum av människor.

Mindfulness